Dagmara Mętel

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W 2018 roku ukończyłam całościowy 4-letni kurs psychoterapii systemowej organizowany przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Obecnie kontynuuję kształcenie w ramach szkolenia w podejściu integracyjnym prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

W zawodzie psychologa pracuję od 2013 roku. Posiadam doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywałam w trakcie staży klinicznych na Dziennym Oddziale Leczenia Psychoz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ. W swojej praktyce psychoterapeutycznej integruję podejście systemowe i psychodynamiczne, co pozwala na pełniejsze i bardziej dogłębne zrozumienie przeżywanych przez moich klientów trudności.

Do każdego klienta podchodzę z poszanowaniem dla jego indywidualności. Cenię znaczenie relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i wzajemnej współpracy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jestem w stanie zapewnić bezpieczne i sprzyjające otwartości warunki, w których można czuć się wysłuchanym i zrozumianym.

Oprócz prowadzenia gabinetu INTEGRITE pracuję również jako asystent naukowy w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Collegium Medicum UJ. W pracy badawczej skupiam się na wpływie wczesnodziecięcych doświadczeń oraz traumy na formowanie się stylu przywiązania i rozwój zaburzeń psychotycznych. Tematem przygotowywanej przeze mnie pracy doktorskiej jest zagadnienie odporności psychicznej w kontekście wczesnych faz rozwoju psychozy.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy psychoterapeutycznej kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Dagmara Mętel – ZnanyLekarz.pl