Każda rodzina jest niepowtarzalnym zbiorem oddziałujących na siebie wzajemnie osób, które wspólnie tworzą złożoną całość będącą czymś więcej niż tylko prostą sumą części składowych. Każdy z członków rodziny przyczynia się do niepowtarzalnego kształtu i sposobu funkcjonowania tego złożonego systemu. W każdej rodzinie istnieją także naturalne zasoby radzenia sobie z rozmaitymi trudnościami wynikającymi z wyzwań, które stawia przed nią rzeczywistość. Niekiedy jednak zdarza się, że w rodzinie pojawiają się problemy, dla rozwiązania których istniejące zasoby okazują się niewystarczające. W takiej sytuacji pomocna może okazać się terapia rodzinna.

Terapia rodzinna jest rodzajem spotkania, podczas którego członkowie rodziny mogą poprawić wzajemną komunikację oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów i innych trudności. Pozwala także na ujawnienie emocji, które w neutralnej przestrzeni gabinetu terapeutycznego mogą łatwiej zostać nazwane i wyrażone. Poprzez wspólną rozmowę rodzina może odkryć również nowe zasoby pomocne w stawianiu czoła pojawiającym się wyzwaniom.

Terapia rodzinna często jest krótkotrwałą formą pomocy psychologicznej. Może ona obejmować wszystkich członków rodziny lub tylko tych, którzy są skłonni w niej uczestniczyć. Plan terapii zależy od sytuacji rodziny. Sesje terapii rodzinnej mogą być wsparciem w pogłębieniu wzajemnych relacji i radzeniu sobie z trudnymi wydarzeniami w życiu rodziny.

Zazwyczaj sesje rodzinne odbywają się raz na 2 tygodnie lub rzadziej, w zależności od potrzeb rodziny i diagnozy psychoterapeuty. Czas trwania jednej sesji to ok. 80 minut.