W związku z obecną sytuacją w kraju i na świecie stan psychiczny wielu z nas może się pogorszyć. Wraz z koronawirusem nastał ogólnoświatowy kryzys, który dotknął swoim zasięgiem nie tylko gospodarkę czy służbę zdrowia, ale również przestrzeń psychiczną każdego z nas. Pandemii i związanej z nią konieczności izolacji towarzyszy wiele trudnych emocji: lęk, niepewność, podejrzliwość, frustracja czy złość. Niektórzy popadają w stany apatii i przygnębienia, które mogą przekształcić się w epizod depresyjny. U innych – zwłaszcza tych, którzy z narażeniem zdrowia i życia niosą pomoc osobom zakażonym, może rozwinąć się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Obecny kryzys to trudne emocjonalnie doświadczenie, które często może przekraczać możliwości samodzielnego poradzenia sobie. Ważne jest więc, aby w sytuacji, gdy zauważymy, że dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnościami przestały zdawać egzamin, spróbować sięgnąć po profesjonalną pomoc. Wsparcie psychologiczne on-line może okazać się cenną pomocą w zachowaniu stabilności psychicznej w tym niełatwym czasie.

Trudno wskazać, kiedy epidemia koronawirusa się zakończy. Jak na razie nie możemy mówić o niej w czasie przeszłym i wciąż nie ma pewności, czy za kilka miesięcy nie czeka nas powtórna fala zakażeń. Dlatego też zdalne konsultacje psychologiczne wchodzą na stałe do oferty gabinetu INTEGRITE.