Podjęcie wspólnej pracy jest poprzedzone wstępną konsultacją (między 1 a 3 spotkania), której celem jest diagnoza występujących trudności oraz wybór najlepszej formy pomocy. Spotkanie konsultacyjne stanowi także okazję do lepszego zrozumienia motywów, dla których poszukuje się psychoterapii oraz ustalenia celów, jakie pragnie się osiągnąć.

Dla osób, które nie mogą pojawiać się osobiście w gabinecie istnieje możliwość prowadzenia sesji przez Skype. Terapia on-line możliwa jest jednak po wcześniejszej konsultacji osobistej.