Konsultacja indywidualna 100 zł
Konsultacja pary 150 zł
Konsultacja rodzinna 150 zł
Sesja terapii indywidualnej 100 zł
Sesja terapii indywidualnej przez Skype 80 zł
Sesja terapii par/rodzin (1 terapeuta) 150 zł
Sesja terapii par/rodzin (2 terapeutów) 180 zł